Selecteer een pagina

Bent u al voorbereid op de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De AVG vervangt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Aan de ene kant versterkt de AVG de positie van degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Aan de andere kant krijgen organisatie die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen en zullen meer dan voorheen moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Als u bovenstaande in ogenschouw neemt, betekent dit nogal wat voor u en uw organisatie. En dan komt 25 mei wel heel dicht! Gevoel van paniek (hoe dit nog te kunnen regelen?), schuldgevoel (waarom heb ik dit niet eerder gezien?) en boosheid (waarom heeft de overheid mij onvoldoende geattendeerd?) zullen u hierbij niet helpen.
U moet aan de slag!

In 10 stappen kunt u zich voorbereiden:

 1. Bewustwording creëren binnen uw organisatie;
 2. Informeren:
  – privacyverklaring;
  – recht op inzage, recht op correctie en verwijdering en het nieuwe recht op dataportabiliteit;
  – klachten bij de autoriteit persoonsgegevens (AP)
 3. Bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 4. In kaart brengen van privacyrisico’s van uw gegevensverwerking en het stellen van beheersmaatregelen (data protection impact assessment);
 5. Privacy by design en Privacy by default;
 6. Toezicht en een interne functionaris voor de gegevensbescherming;
 7. Meldplicht datalekken;
 8. Bewerkersovereenkomst aanpassen;
 9. Heeft u een leidende toezichthouder?
 10. Eisen aan geldige toestemming

Ik kan me heel goed voorstellen dat bovenstaande stappen nog meer vragen oproepen. Gelukkig zijn er veel websites, waar informatie te vinden is. Kijk vooral eens op de site van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) en de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Hierop staat voor u een handige on-line regelhulp om voor u te bepalen in welke mate de genoemde stappen van toepassing zijn.

Mocht u echter behoefte hebben aan een verdere inventarisatie van de AVG binnen uw onderneming of zoekt u ondersteuning bij het implementeren van (een gedeelte) de AVG, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met mij opnemen.

Previous

Next

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *