Selecteer een pagina

Integrale geboortezorg en Integrale bekostiging – hand in hand !

De door de Minister van VWS aangestelde Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte leverde in december 2009 het rapport  ‘Een Goed Begin’ (1) op, waarin werd geadviseerd over potentiële verbeteringen in de zorg rondom zwangerschap en geboorte. In een publicatie van de Inspectie (IGZ, maart 2016) (2) wordt onder andere geconcludeerd dat het veld een groot aantal adviezen uit ‘Een goed begin’ “met veel inzet heeft aangepakt” en de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en andere beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg goed van de grond komt. In minder positieve zin zorgt de aangekondigde komst van (verplichte?) integrale bekostiging voor de geboortezorg vooralsnog voor een hoop opschudding en onduidelijkheid. De wens c.q. eis tot de vorming van een geboortezorg organisatie ten behoeve van de contractering met zorgverzekeraars en onder meer ‘landelijk gesteggel’ over bijvoorbeeld de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg dragen niet bij aan de inhoudelijke wens tot integrale zorg.

Qocon (www.qocon.nl) is een van de 8 pioniers in Nederland die integrale geboortezorg en integrale bekostiging hand in hand laten gaan. Als projectleider mag ik vorm geven aan dit mooie proces. In deze blog geef ik een korte beschrijving van de gestructureerde aanpak.

Coöperatie Qocon

Om integrale geboortezorg en bekostiging hand in hand te kunnen laten gaan, is de coöperatie Qocon opgericht. Het voordeel van de coöperatie is dat door middel van een ledenraad invloed kan worden uitgevoerd op het beleid. Alle partijen in de keten van de geboortezorg zijn evenredig vertegenwoordigd en gezamenlijk eigenaar van Qocon. Daarnaast blijven de partijen ook als zelfstandig ondernemer actief. Hiermee is een goede basis gelegd voor vertrouwen in de keten en kan het belang van de cliënt / patiënt centraal worden gesteld.

Volgende fase was om de administratieve organisatie van Qocon (en daarmee integrale bekostiging) zo snel als mogelijk operationeel te krijgen. Dit natuurlijk om de liquiditeitsstroom naar de partijen te blijven garanderen, maar ook om het leereffect optimaal te kunnen benutten. Binnen Qocon is gekozen om het facturatieproces (naar de zorgverzekeraar) en uitbetalingsproces (naar de leden) op de integrale wijze te laten plaatsvinden. Dit is niet de meest makkelijke manier, maar hiermee is het leereffect aan de bron (zorgaanbieder in de keten) het hoogst. Hier vindt immers de beoordeling plaats of zorg wel of niet integraal is.

Verdere optimalisatie en verbetering

De volgende fase is (en hier zitten we middenin) om de bestaande kwaliteit van zorg in de keten verder vorm te geven, te optimaliseren  en te verbeteren. Hiervoor is een kwaliteitsbeleidsplan opgesteld, waarin de besturingscyclus (PDCA) verder wordt uitgewerkt in activiteiten. Naast het operationeel inhoud geven aan de zorg en het verbeteren van zorgprocessen, wordt aandacht besteed aan vastleggen van processen, het monitoren van doelen, het toetsen van de kwaliteit en het bijsturen hierop. En op al deze onderdelen wordt gekeken of het past binnen de afgesproken integrale bekostiging. Hiermee gaan we hand in hand om te leren en te kunnen bijsturen!

Om bovenstaande fasen te beheersen is een projectplanning opgesteld en zijn werkgroepen en commissies in het leven geroepen. Zoals het een pilot beaamt gaat het met vallen en opstaan.

Zoals een gynaecoloog mij onlangs vertelde, lijkt het wel een geboorteproces. Ook een baby kan immers niet direct staan en lopen.

________________________________

(1) Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2009). Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. http://www.goedgeboren.nl/netwerk/Multimedia/Get/641.

(2) Inspectie voor de Gezondheidszorg (2016). Thematisch toezicht geboortezorg: Afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van ‘Een goed begin’. De stand van zaken in de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland op 1 november 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/01/thematisch-toezicht-geboortezorg-afsluitend-onderzoek-naar-de-invoering-van-de-normen-van-een-goed-begin

Previous

Next

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *