Selecteer een pagina

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Voor JvM Interimmanagement & Advies (hierna JvM) is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. JvM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JvM, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JvM verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  •  Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM JvM GEGEVENS NODIG HEEFT

JvM verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan JvM uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG JvM GEGEVENS BEWAART

JvM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

JvM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JvM  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JvM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jackvanmechelen.nl. JvM  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

JvM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JvM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JvM  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@jackvanmechelen.nl.

 

JvM Interimmanagement & Advies  is als volgt te bereiken:

Postadres: Jagershof 30, 4871 KG Etten-Leur

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68845189

Telefoon: 06-14814898

E-mailadres: info@jackvanmechelen.nl

heeft u nog vragen?

Voor vragen over de bescherming van uw privacy of andere vragen, kunt u altijd contact met mij opnemen.