Selecteer een pagina

Resultaatgericht sturen in de zorg

2improve

 

Wilt u ook af van de discussie over de steeds toenemende zorgkosten en heeft u genoeg van de eeuwig durende discussie over kwaliteit van organisatie en management?

Wilt u dat de professionele zorgverlener en de manager hand in hand gaan?
 Wilt u kunnen sturen op de lange termijn en niet afhankelijk zijn van de (vaak door politiek ingegeven) korte termijn veranderingen?

Dan heeft 2Improve de oplossing voor u!

2Improve verbetert het sturen binnen uw organisatie! 2Improve neemt uw bedrijfsprobleem als uitgangspunt. Samen met key-spelers binnen uw organisatie analyseren we het probleem en komen we tot de daadwerkelijke oorzaken. Door middel van onze opzet leiden we niet alleen uw medewerkers op, maar werken we gezamenlijk aan een oplossingsplan voor een actuele uitdaging binnen uw organisatie. Uw medewerkers zijn nadien in staat om de oplossing daadwerkelijk binnen uw organisatie te implementeren. Uw probleem is opgelost en uw medewerkers zijn getraind. Het mes snijdt aan twee kanten! In bijgaand diagram is dit schematisch weergegeven.

2-improve

Welke uitdaging gaan we met u aan?

2Improve richt zich op de besturings- en veranderingsprocessen in uw organisatie. Wij verbeteren uw PDCA-cyclus, omdat we uw probleem vanuit de PDCA-cyclus benaderen en oplossen.
U kunt denken o.a. aan uitdagingen op het gebied van:

  • Verbetertrajecten die niet het gewenste resultaat opleveren;
  • Knelpunten in primaire en secundaire processen;
  • Onvoldoende kwaliteit van bijsturingsmaatregelen;
  • Wet- en regelgeving die moeizaam kan worden nageleefd;
  • Onvoldoende impact van management;
  • Oorzaakanalyse die niet de juiste diepgang heeft;
  • Regelmatig verrast worden door ontwikkelingen.

Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.

Jeffrey Colin
06-57889942
Jcolin.advance@gmail.com

Jack van Mechelen
06-14814898
info@jackvanmechelen.nl

Previous

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *