Selecteer een pagina

Sturen op ontwikkelingen in de ziekenzorg

Uit literatuur en diverse onderzoeken blijkt dat de zorgvraag en de bijbehorende zorgkosten de komende jaren zullen toenemen. De zorgkosten per inwoner in Nederland bedragen ruim €5.600 en hiermee zijn we een van de koplopers in Europa. Belangrijke oorzaken die worden genoemd zijn o.a. de vergrijzing, en toename van chronische zieken. Daarnaast kunnen de ict-systemen van de zorgaanbieders onderling nauwelijks informatie uitwisselen en heerst er krapte op de arbeidsmarkt.

Er worden oplossingen gezocht op het gebied van innovatie (eHealth), meer zorg dichtbij de burger (eerstelijns- en thuiszorg), meer preventie, een betere levensstijl en korter verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. Om dit te financieren wordt gekeken naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe (integrale) bekostigingsmodellen.

Om deze ontwikkelingen binnen de organisatie nu of in de toekomst te kunnen implementeren, is de zorgaanbieder zelf ook aan zet. Het is nu van belang om een eigen (van de concurrentie) onderscheidende visie op zorg op te stellen en deze te vertalen naar ‘sturen’ op de zorg.
 In de veranderingsfase naar de nieuwe visie is het van belang om (naast de huidige) ook andere stuurinformatie te ontwikkelen. Welke kritische succesfactoren horen bij deze veranderingsfase, wat zijn dan de kritische prestatie indicatoren en welke doelstellingen horen hierbij?

Dan gaat het over ontwikkeling van KPI’s m.b.t. substitutie van zorg (verschuiving naar 1e lijn), preventiemogelijkheden, eHealth, 1,5 lijnszorg etc. Dat betekent in de meeste gevallen dat buiten de geijkte paden moet worden getreden. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie die dit snel voor elkaar heeft, de komende jaren koploper zal zijn.

Wil je hier eens vrijblijvend over sparren?

Neem dan contact op met Jack van Mechelen, 06-14814898 of info@jackvanmechelen.nl

Previous

Next

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *